Top Down

1
Constitutive equation for fluid flowing through tight reservoirs
LIU Jia, YANG Shenglai, ZHANG Chuhan, WEI Jianguang, GAN Junqi, LIU Zhonghua
2017, 39(1): 112-118. doi: 10.13639/j.odpt.2017.01.022
2
2020 年 5 期目录
2020, 42(5): 1-4.
3
contents
2020, (2): 1-4.
4
Current situation and future development of CNPC fracturing fluid technology
p class, CHENG Xingsheng, LU Yongjun, GUAN Baoshan, WANG Liwei, ZHAI Wen, MING Hua
2014, 36(1): 1-5.
5
2020 年 4 期目录
2020, 42(4): 1-4.
6
The current research situation and development trend of particle profile-control plugging agents
ZHAO Xiutai, CHEN Zehua, CHEN Wenxue, MA Hanqing, ZHAI Dongqi, REN Zenglei
2015, 37(4): 105-112. doi: 10.13639/j.odpt.2015.04.027
7
Experimental law of well scaling in the production process of deepwater gas well
LIU Wenyuan, HU Jinqiu, YAO Tianfu, OUYANG Tiebing, LI Xiangfang
2020, 42(3): 375-384. doi: 10.13639/j.odpt.2020.03.021
8
Influences on casing load from mudstone’s hydration swelling by different displacement fluids
LIN Tiejun, ZHOU Junze, LIAN Zhanghua, YI Yonggang, YU Hao, WANG Shengkun
2020, 42(6): 784-790. doi: 10.13639/j.odpt.2020.06.020
9
The status, challenge and prospect of shale oil exploration and development in China
FU Qian
2015, 37(4): 58-62. doi: 10.13639/j.odpt.2015.04.016
10
Cold production method for heavy oil at the structural edge of oil reservoir for Huabei Oilfield
FU Yarong, CHEN Mingjun, CHEN Yinsheng, YANG Zhongfeng, YOU Xiaohu, LI Siqi
2017, 39(2): 244-248. doi: 10.13639/j.odpt.2017.02.021
11
Research progress of wellbore stability in hard brittle shale
ZHAO Kai, FAN Yongjie, YU Bo, HAN Jiyong, XU Yonghua, GAO Shihui
2016, 38(3): 277-285. doi: 10.13639/j.odpt.2016.03.001
12
Key drilling technology for marine deepwater relief wells
LIU Shujie, LI Xiangfang, HE Yingming, GENG Yannan, ZHOU Jianliang
2015, 37(3): 15-18. doi: 10.13639/j.odpt.2015.03.004
13
Study and analysis on domestic and foreign software related with coiled tubing
MING Ruiqing, HE Huiqun, TANG Chunjing, HU Qiangfa
2017, 39(6): 771-780, 794. doi: 10.13639/j.odpt.2017.06.020
14
Well logging via coiled tubing fiber optic infrastructures and its application in shale gas wells
WANG Weijia
2016, 38(2): 206-209. doi: 10.13639/j.odpt.2016.02.015
15
Challenges and prospect of the drilling and completion technologies used for the natural gas hydrate reservoirs in sea areas
LI Wenlong, GAO Deli, YANG Jin
2019, 41(6): 681-689. doi: 10.13639/j.odpt.2019.06.001
16
Practice of Releasing R Packer in S22 horizontal well
ZHENG Mingxue, LUO Bing, WEI Haitao
2015, 37(2): 117-119. doi: 10.13639/j.odpt.2015.02.031
17
Status and prospect of key drilling and completion technologies for the development of HTHP gasfield in South China Sea
LI Zhong
2016, 38(6): 730-736. doi: 10.13639/j.odpt.2016.06.003
18
Rock fragmentation mechanism and application of near-bit torsion impacter
LI Wei, HE Xuanpeng, YAN Tie, WANG Shuchao
2014, 36(5): 1-4. doi: 10.13639/j.odpt.2014.05.001
19
Development status and trend of deepwater oil-gas exploration and development technology
LV Jianzhong, GUO Xiaoxia, YANG Jinhua
2015, 37(1): 13-18. doi: 10.13639/j.odpt.2015.01.004
20
Development and field test of chloride-free accelerating early strength agent used for oil well cement
ZHANG Shunping, SONG Jianming, RAO Hongbo, JIN Jianzhou, ZHANG Hua, DING Zhiwei
2017, 39(2): 201-206. doi: 10.13639/j.odpt.2017.02.014
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Last
 • Total:5
 • To
 • Go