Top Cited

1
Current situation and future development of CNPC fracturing fluid technology
p class, CHENG Xingsheng, LU Yongjun, GUAN Baoshan, WANG Liwei, ZHAI Wen, MING Hua
2014, 36(1): 1-5.
2
The current research situation and development trend of particle profile-control plugging agents
ZHAO Xiutai, CHEN Zehua, CHEN Wenxue, MA Hanqing, ZHAI Dongqi, REN Zenglei
2015, 37(4): 105-112. doi: 10.13639/j.odpt.2015.04.027
3
Status and research suggestions on the drilling and completion technologies for onshore deep and ultra deep wells in China
SU Yi’nao, LU Baoping, LIU Yansheng, ZHOU Yingcao, LIU Xiushan, LIU Wei, ZANG Yanbin
2020, 42(5): 527-542. doi: 10.13639/j.odpt.2020.05.001
4
Development status and trend of deepwater oil-gas exploration and development technology
LV Jianzhong, GUO Xiaoxia, YANG Jinhua
2015, 37(1): 13-18. doi: 10.13639/j.odpt.2015.01.004
5
The status, challenge and prospect of shale oil exploration and development in China
FU Qian
2015, 37(4): 58-62. doi: 10.13639/j.odpt.2015.04.016
6
Water shutoff and profile control in China over 60 years
LI Yikun, LI Yuxiang, PENG Yang, YU Yang
2019, 41(6): 773-787. doi: 10.13639/j.odpt.2019.06.016
7
Basic research progress and development suggestions on hydraulic fracturing
TONG Shaokai, GAO Deli
2019, 41(1): 101-115. doi: 10.13639/j.odpt.2019.01.017
8
Development status and trend of shale-gas horizontal well staged fracturing tools at home and abroad
FU Yukun, YU Chenggang, YIN Qiang, YANG Yunshan, LI Ming, SHUAI Chungang
2017, 39(4): 514-520. doi: 10.13639/j.odpt.2017.04.021
9
Common problems of pumping bridge plug and clustering perforation for horizontal shale gas well and countermeasures
LIU Zulin, YANG Baojun, ZENG Yuchen
2014, 36(3): 75-78. doi: 10.13639/j.odpt.2014.03.019
10
Research progress of wellbore stability in hard brittle shale
ZHAO Kai, FAN Yongjie, YU Bo, HAN Jiyong, XU Yonghua, GAO Shihui
2016, 38(3): 277-285. doi: 10.13639/j.odpt.2016.03.001
11
Challenges and prospect of the drilling and completion technologies used for the natural gas hydrate reservoirs in sea areas
LI Wenlong, GAO Deli, YANG Jin
2019, 41(6): 681-689. doi: 10.13639/j.odpt.2019.06.001
12
Rock fragmentation mechanism and application of near-bit torsion impacter
LI Wei, HE Xuanpeng, YAN Tie, WANG Shuchao
2014, 36(5): 1-4. doi: 10.13639/j.odpt.2014.05.001
13
Research status of combustible ice and the bottleneck of its commercial exploitation
FU Yarong
2018, 40(1): 68-80. doi: 10.13639/j.odpt.2018.01.012
14
Analysis of factors affecting the formation of Effective Stimulated Reservoir Volume(ESRV)
CUI Mingyue, LIU Yuzhang, XIU Nailing, DING Yunhong, YAN Xuemei, DOU Jingjing, FU Haifeng
2014, 36(2): 82-87. doi: 10.13639/j.odpt.2014.02.021
15
Causal analysis and countermeasures on B sustained casing pressure of shale-gas horizontal wells in the Sichuan Basin
TAO Qian, CHEN Xingxing
2017, 39(5): 588-593. doi: 10.13639/j.odpt.2017.05.011
16
Dynamic experiment on slick-water prop-carrying capacity
WEN Qingzhi, GAO Jinjian, LIU hua, LIU Xinjia, WANG Shuting, WANG Feng
2015, 37(2): 97-100. doi: 10.13639/j.odpt.2015.02.026
17
Experimental research on cuttings transport in extended-reach horizontal well
XIANG Hengfu, SUN Baojiang, LI Hao, NIU Hongbo
2014, 36(3): 1-6. doi: 10.13639/j.odpt.2014.03.001
18
Application of tracer in productivity evaluation for horizontal wells under segmented volume fracturing
ZHAO Zhengjia, GU Yujie, CAI Bo, ZHAO Anjun, WANG Bin, WU Hao
2015, 37(4): 92-95. doi: 10.13639/j.odpt.2015.04.024
19
Present situation and prospect of hot dry rock exploration and development
FU Yarong, LI Minglei, WANG Shuyi, GUO Qingqun, GUO Li, WANG Guilin, WANG Xiuyan
2018, 40(4): 526-540. doi: 10.13639/j.odpt.2018.04.022
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Last
 • Total:67
 • To
 • Go