HEC无固相压井液

吴炳华 董风山

吴炳华, 董风山. HEC无固相压井液[J]. 石油钻采工艺, 1983, 5(1): 40-40. doi: 10.3969/j.issn.1000-7393.1983.01.007
引用本文: 吴炳华, 董风山. HEC无固相压井液[J]. 石油钻采工艺, 1983, 5(1): 40-40. doi: 10.3969/j.issn.1000-7393.1983.01.007
计量
 • 文章访问数:  154
 • HTML全文浏览量:  9
 • PDF下载量:  178
 • 被引次数: 0
出版历程
 • 收稿日期:  2019-05-16
 • 修回日期:  2019-05-16
 • 刊出日期:  1900-01-01

HEC无固相压井液

doi: 10.3969/j.issn.1000-7393.1983.01.007

摘要: 辽河油田采油工艺研究所研制成功HEC无固相压井液。经使用,可以达到下列指标:(1)比重可在1.01~1.40克/厘米3范围内任意选择;(2)HEC含量1%体积比;(3)30分钟滤失量小于10毫升;(4)20℃时粘度为2000厦沲左右;(5)基液杂质粒度小于1微米;(6)水不溶物含量小于0.02%;(7)岩心渗透率恢复值93~94%;(8)冰点-15℃;(9)配置液透明,无沉淀物;(10)抗剪切能力好,可重复泵送,穿过滤网性能稳定;(11)长期储存,物化性能稳定;(12)可回收重复使用。

English Abstract

吴炳华, 董风山. HEC无固相压井液[J]. 石油钻采工艺, 1983, 5(1): 40-40. doi: 10.3969/j.issn.1000-7393.1983.01.007
引用本文: 吴炳华, 董风山. HEC无固相压井液[J]. 石油钻采工艺, 1983, 5(1): 40-40. doi: 10.3969/j.issn.1000-7393.1983.01.007

目录

  /

  返回文章
  返回